» Tuyển dụng » Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT
Chức danh
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
1
Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
30/11/2020
2
Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
30/11/2020
3
Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
30/11/2020

Khách hàng